Total Pageviews

Sunday, May 31, 2015

'ಆಲಕ್ಕೆ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ'ಆಲಕ್ಕೆ ಹೂವಿಲ್ಲ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಲ್ಲ ಮಗಳೆ, ತವರೀನ ಮನೆಯು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹಾಡೊಂದರ ಸಾಲು.

ಆದರೆ ಆಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ! ಈಗ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಸೀಸನ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವು ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ತರಾವರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ!


ಆಲ (Banyan Tree)ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರವೃಕ್ಷ.ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬನಿಯಾ (ಹಿಂದುವರ್ತಕರು) ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಕರೆದರು.ಇದು ಬೃಹತ ಪ್ರಾಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಲುಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ಮೊರಾಸಿಯೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು,ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನಿಸಿಸ್(Ficus Bengalensis) ಎಂದು ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು.ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ವಟವೃಕ್ಷ 'ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮರ. ಈ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಬೀಳಲುಗಳು ಹೊರಟು ನೆಲವನ್ನು ತಾಗಿ ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದುಂಟು.ಎಲೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು,ತೊಗಲಿನಂತಿದ್ದು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಇದು ಸಾಲುಮರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ.ನೆರಳಿಗಾಗಿ,ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ನೆಡುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಸ್ಯಕ್ಷೀರ ಹಾಗೂ ಬೇರಿನಿಂದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

(ಮಾಹಿತಿ: ವಿಕಿಪಿಡಿಯ)

No comments:

Post a Comment