Total Pageviews

Saturday, December 25, 2010

ಕುರ್ಚಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಮನುಷ್ಯರು ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.  ಕುರ್ಚಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ? ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಭೆಕು, ನೋಡಲು ಅಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಿರಬೇಕು.....ಇತ್ಯಾದಿ.

ತಾತನ ಕಾಲದ ಮರದ ಕುರ್ಚಿ, ಒರಗುವ ಕುರ್ಚಿ, ತೂಗಾಡುವ ಕುರ್ಚಿ, ಬೆತ್ತದ ಕುರ್ಚಿ, ವಾಲುವ ಕುರ್ಚಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ವಿವಿಧ 'ಡಿಸೈನೆರ್ ಕುರ್ಚಿ' ಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಚೈನಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ  ಮಕಾವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಹೀಗಿದ್ದುವು:

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 'ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೂ ಕುಂಡ'ವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ವಿರಾಮ ಬೇಕಾದರೆ, ಜನ ಇದನ್ನು ಕೂರಲು ಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬಳಸುತಿದ್ದರು. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ನ್ನು  'ಚಯರ್ ಪಾಟ್' ಅನ್ನೋಣವೆ?  

ಈ ಅಂಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂರಬಹುದು!

 No comments:

Post a Comment