Total Pageviews

Sunday, May 13, 2012

ಮೂಡಲ ಮನೆಯಾ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಎರಕವಾ .. .......ಸೂರ್ಯೋದಯದ   ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು  ನೇಪಾಳದ  'ನಾಗರ ಕೋಟ' ಎಂಬಲ್ಲಿ.  ಇಲ್ಲಿಂದ  ಎವೆರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವು ೩೦ ಕಿ.ಮೇ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.  ಕ್ಯಾಮರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ  ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

No comments:

Post a Comment