Total Pageviews

Sunday, January 4, 2015

“ತ್ರಾಣ ಇದ್ದರೆ ಯಾಣ ಹತ್ತು”

“ತ್ರಾಣ ಇದ್ದರೆ ಯಾಣ ಹತ್ತು” ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರ ಮೊದಲ ನನಗೂ ತ್ರಾಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾನೂ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ!

Yana- 13122014
                                                                 
WEstern Ghats trek 08-13 Dec 2014

ಡಿಸೆಂಬರ್ 09 ರಿಂದ 13, 2014 ರ ವರೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 16 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಾರಣ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದ ‘ಯಾಣ’ (Yana) ತಲಪಿದ್ದೆವು.
 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಯೈ.ಎಚ್.ಎ.ಐ ಬಳಗಕ್ಕೂ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸಹಚಾರಣಿಗರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

No comments:

Post a Comment